Terugblik kennisfestival “Van kop tot teen werkt!”

Met elkaar werken aan bouwstenen om jongeren duurzaam aan het werk te krijgen en te houden – dat is de missie van CIV Leven Lang Flex. Dat doen we samen met partners: ondernemers, onderwijs en overheid. Want samenwerken loont!

Om dit te vieren kwamen op 29 februari ruim 60 partners naar ons eerste kennisfestival in Corpus om kennis en ervaringen uit te wisselen. Onder andere over ontwikkeling van hybride onderwijs, aansluiting van school op arbeidsmarkt en praktijkgericht onderzoek. Kon je er niet bij zijn? Hiermee delen we de mooiste leeropbrengsten met je.

Samen op reis door het lichaam

Na verwelkoming door Judith Geraedts (directeur College Start Up binnen mboRijnland) luisterden we naar een inspirerend verhaal van Rodney van den Hengel over zijn sociale onderneming Heilige Boontjes en hoe zij jongeren de kans geven om op een duurzame manier te re-integreren. Gevolgd door een – mooi uitgevoerde – groepsopdracht in teams: een puzzel die je alleen kon voltooien door samen te werken met de andere teams. En daarna kon de ‘reis’ beginnen! In groepen bezochten we ‘hoofd’, ‘hart’, ‘buik’, ‘handen’ en ‘voeten’.


Hoofd


Hoofdlijnen gemeente Gouda

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente Gouda in relatie tot onderwijs (en wat niet); hierover gaven Nienke van Liempt en Bhartie Soekhlal spelenderwijs meer duidelijkheid. Veel spelspelers bleken al heel goed te weten hoe het zit. Zo wisten velen dat Gouda wél betrokken is bij het leerwerkloket en het werkcafé en dat zij hulpmiddelen bieden voor scholing en werk. En ook dat een gemeente bijvoorbeeld niet betrokken is bij het onderwijsaanbod en het curriculum van opleidingen.

Meedoen is hoofdzaak
Voor inwoners die het nodig hebben ondersteunt de gemeente Gouda ook financieel: voor hulpmiddelen voor scholing en werk, zoals financiering voor schoolboeken, een laptop en andere cruciale benodigdheden. Opleidingskosten (waaronder inschrijvingskosten) zijn altijd voor de scholier of student zelf.


‘Koppie’ bij werknemersvaardigheden

Als duurzaam sociaal ontwikkelbedrijf weet Rijnvicus goed wat werknemers nodig hebben en waarnaar werkgevers op zoek zijn.

In de workshop Werknemersvaardigheden deelde Annette Steketee hoe het concreet maken van vijf belangrijke werknemersvaardigheden ervoor zorgt dat de student, praktijkopleider en/of werkleider weet wat er van hem of haar wordt verwacht, waardoor sneller vooruitgang wordt geboekt.De (vijf) vaardigheden communicatie, afspraken nakomen, samenwerken, gevoel voor arbeidsverhoudingen en nauwkeurigheid zijn voor jongeren nog niet vanzelfsprekend. En ontwikkeling daarvan vraagt – zo bleek – veel aandacht tijdens de opleiding. Welke criteria en gedragingen horen bij deze vaardigheden voor een succesvolle match?


Hart


Hartstikke lekkere cappuccino

Hoe maak je met aandacht en liefde een ‘cappuccino met hart’? Lesley, student mboRijnland en barista, demonstreerde onder toeziend oog van zijn trotse docent Gerard Kooistra hoe je dat doet. En ja, die liefde kon je ook zien en proeven!


Van harte aanbevolen: betekenisvol onderwijs

Een gesprek over betekenisvol onderwijs van #PractoraatLevenLangFlex via de Photovoice-methodiek door Marianne Wildeman en Isolde Kolkhuis Tanke. Met deze participatieve methode keken we aan de hand van beeld naar kwetsbare posities in de (leer)omgeving om erop te reflecteren.

Samen concludeerden we:

  • Elke student/jongere heeft een eigen plek nodig om tot ontwikkeling te kunnen komen. Daar moet je soms naar zoeken – om het ‘hart’ van de student te vinden – om daar vervolgens het ‘hart van het leren’ op aan te laten sluiten.
  • Werken en leren in balans = leven in balans.
  • Leren is het leukst in het gebied waar je interesse ligt. Vind je passie en zet daar vol op in.
  • Ga uitdagingen aan, ook in situaties die risicovol zijn. De meeste pogingen zijn uiteindelijk succesvol; studenten kunnen meer dan we denken (in elk geval wat betreft het omgaan met uitdagingen).
  • Hybride onderwijs kan een vuurtje aanwakkeren, hopelijk groeit dit (bij de student) uit tot een grote vlam!
  • Hybride leren kan bijdragen aan studiesucces. Op zijn eigen wijze en toch samen!

Buik


Waar krijg jij vlinders van?

Wij weten dat in de matching een standaardoplossing niet mogelijk is en dat alles maatwerk is. Voor een juiste match vinden wij het belangrijk om te weten wat je nodig hebt of wat je aanbiedt. En natuurlijk ook hoe we elkaar kunnen vinden.

Er borrelde van alles op. Zo blijkt er behoefte aan een ‘marktplaats’ voor vraag en aanbod en een digitaal overzicht voor werkgevers. Maar ook aan verheldering van terminologie; onderwijsterminologie blijkt niet overeen te komen met terminologie binnen het bedrijfsleven. Bedankt voor de input, daar gaan we op broeden!


Handen


Handen uit de mouwen om te bouwen!

Welke bouwstenen gebruik jij of vind jij belangrijk om jongeren duurzaam aan het werk te krijgen en te houden? Deze fysieke opdracht onder leiding van Anneloes Meijer leverde (ook) mooie ontmoetingen en gesprekken op!

We bouwden met LEGO, maakten een moodboard en dichtten een acrostichon. Consensus in uitkomsten is een teken van goede richting (én handig!). Samen vonden we deze bouwstenen belangrijk: samenwerken, ervaringen opdoen, eigenaarschap en successen vieren – met passie en passend bij de (individuele) student.


Voeten


Voet bij stuk?

Opdracht: ga langs een touw staan en geef met je voeten aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de stellingen:

  • Het beroepsonderwijs moet stoppen met theoretische kennisoverdracht in de klas.
  • We hechten in Nederland te veel waarde aan een vast contract.
  • Diploma’s zijn niet meer nodig op de arbeidsmarkt. 

Deze ‘stemming met de voeten’ leverde energieke gesprekken op, rakende aan de kern van het CIV Leven Lang Flex: het belang van hybride leeromgevingen, jongeren duurzaam aan het werk helpen en het benadrukken van vaardigheden in plaats van alleen afgeronde diploma’s. Raakte je overtuigd door argumenten van anderen? Dan wisselde je van positie.

Voedzame dialoog
De meeste verschillen van inzicht bestonden over de tweede stelling: waarde aan een vast contract. Aan de ene kant zijn er de praktische voordelen van een vast contract (zoals het makkelijker krijgen van een hypotheek). Anderen vinden een vast contract overgewaardeerd; in de praktijk wisselen jongeren uit zichzelf vaak van baan en het biedt niet per se bescherming tegen ontslag. Leerzaam reisonderdeel!


Meer zien? Sem en Jennifer maakten een videoverslag!

Gerelateerd nieuws