Portret leerwerkbedrijf | ‘De overgang van onderwijs naar werk moet soepeler verlopen’

Rijnvicus – het leerwerkbedrijf van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop – is één van de partners van het CIV Leven lang Flex. Dat doet zij met de ambitie om kwetsbare jongeren te helpen een startkwalificatie te behalen om zo hun kans op werk te vergroten. “We hebben het vaak over jongeren ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, terwijl het de arbeidsmarkt is die hen op afstand plaatst”, zegt Annelies Doornbosch, directeur van Rijnvicus.

Als het aan Annelies Doornbosch ligt, mag geen enkele jongere werkloos aan de kant staan. Zeker niet omdat er in de regio volop vacatures zijn. “Rijnvicus streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die wil werken ook kán werken. We zien echter dat de arbeidsmarkt deze jongeren op afstand plaatst. Wij willen hen helpen een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Zelfs als je een startkwalificatie hebt, is het voor deze doelgroep namelijk lastig een baan te vinden. Als we niets doen, komen ze vroeg of laat in de bijstand terecht. Wij willen voorkomen dat het zo ver komt.” Deze kansenongelijkheid dreigt door corona alleen maar groter te worden. “Juist deze kwetsbare groep heeft veel last gehad van de coronacrisis. Fysiek onderwijs was niet mogelijk, stages waren moeilijk te vinden en dat maakt het extra lastig de brug naar de arbeidsmarkt te slaan. Als de crisis achter de rug is, zal in veel sectoren de behoefte aan arbeidskrachten weer stijgen. Het is dus extra belangrijk dat we zorgen dat deze jongeren naar banen worden toegeleid. Als sociaal ontwikkelbedrijf ontwikkelt Rijnvicus mensen via werk naar werk. De samenwerking binnen het CIV biedt ons de kans om onze leerwerktrajecten te versterken en zo meer kansen te bieden aan deze doelgroep. En dat is een reis die we samen gaan maken”, vertelt ze.

‘Het moet niet eindigen met een diploma, maar een baan’
Dankzij de RIF-subsidie die is aangevraagd, kan Rijnvicus in samenwerking met het CIV haar leerwerktrajecten versterken. “We willen bestaande hybride trajecten waarin werk en opleiding hand in hand gaan verder uitbreiden, zodat we nog meer studenten kunnen opleiden naar deelcertificaten. Bij het in elkaar passen van deze puzzel kan het CIV een rol vervullen. Zo is het erg positief dat er werkgevers bij betrokken zijn. We hebben al veel goede contacten met bedrijven in de regio met wie we strategische partnerships sluiten. Zo zijn veel jongeren niet klaar als ze een leerwerktraject hebben afgerond, maar moeten ze nog een aantal hobbels nemen. Het is veel fijner om dit bij een echte werkgever te doen die hen samen met ons extra begeleiding kan geven tot ze in een reguliere baan aan de slag kunnen gaan. Ik zou dan ook graag zien dat we binnen het CIV niet stoppen bij het bieden van een opleiding, maar jongeren echt begeleiden naar werk. Het moet niet eindigen met een diploma, maar met een baan.”

Met volle kracht vooruit
Bij Rijnvicus gingen in het vorige studiejaar verschillende studenten aan de slag op een leerwerkplek als onderdeel van School@Work: een eenjarige opleiding waar jongeren leren op de werkvloer. “Vorig jaar zijn 21 studenten gestart en dit jaar achttien. Door corona konden we nog niet met volle kracht vooruit en we hopen volgend jaar een inhaalslag te maken. Ik vind het belangrijk dat werkgevers in het CIV hierbij ook hun rol pakken. Zij zitten te springen om mensen en dat betekent dat je nú moet investeren. Ik zou willen dat we minstens twee tot drie keer zo veel jongeren kunnen begeleiden. Hiervoor is overigens ook een rol voor gemeenten weggelegd. We moeten samen deze kweekvijver aan talent in kaart brengen en hen aan werk helpen.”

Doornbosch beschrijft de samenwerking met het CIV als ‘het begin van een reis’. “De realiteit is dat deze reis nooit helemaal ten einde zal komen. Zo is de huidige arbeidsmarkt niet goed toegerust op deze doelgroep. We hebben het vaak over jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl het de arbeidsmarkt is die hen op afstand zet. Wij moeten zorgen dat dit systeem beter gaat werken. Het CIV kan hierbij een brugfunctie vervullen, want de oplossing ligt op het kruispunt van onderwijs, arbeidsmarkt en overheid.”

Gerelateerd nieuws

 • Een kijkje in de keuken bij het Groene Hart Ziekenhuis
  2 februari 2023Portret
  Geen diploma op zak, maar wel heel graag willen werken en het liefst in de zorg in een ondersteunende functie. Dankzij de samenwerking tussen het Groene Hart Zi...
 • Een kijkje in de keuken bij Cardea
  13 juli 2022Portret
  Voor sommige jongeren is zoveel zorg nodig dat ze niet kunnen meedoen aan regulier onderwijs. Jeugdhulporganisatie Cardea en mboRijnland bedachten drie jaar gel...
 • Studiereis naar Baskenland
  13 juli 2022Portret
  De schoolbanken uit! Half juni zijn Jazz Steijger, teamleider van het hybride team en Arnold Blok, programmamanager CIV Leven Lang Flex samen naar Baskenland ge...
 • Even voorstellen… programmamanager Arnold Blok
  12 juli 2022Portret
  Per 1 juli volgt Arnold Blok programmamanager Erwin Heldoorn op bij CIV Leven Lang Flex. Hij is geen onbekende in de wereld van mbo en een groot voorstander van...