Portret bedrijfsleven | Hybride leren op de werkvloer van McDonald’s

Hoe is het om mee te werken in de keuken en in de bediening van de grootste restaurantketen ter wereld? In de hybride leeromgeving van McDonald’s leren entree- en niveau 2-studenten alle kneepjes van het vak op de werkvloer. Zij krijgen hierbij ruggensteun van docenten en praktijkopleiders van McDonald’s in Zoetermeer en Bleiswijk. “Bij ons is iedereen welkom: we bieden elke jongere de kans om zich op zijn of haar manier te ontwikkelen.”

De hybride leeromgeving in deze twee restaurants van McDonald’s haalt de student, docent en les naar de werkvloer in ’s werelds grootste restaurantketen. Tijdens dit leertraject leren studenten ‘on the job’, waarbij wekelijks les op locatie wordt afgewisseld met een aantal dagen praktijkleren. “We zijn in de zomer van 2020 als onderdeel van het CIV Leven Lang Flex begonnen met dit hybride leertraject. We hebben ons aangesloten bij het CIV, omdat we goede ervaringen hadden met studenten die in hetzelfde jaar stage bij ons liepen. Het was een logische stap deze samenwerking uit te breiden. McDonald’s wil de beste werkgever worden in de regio en hierbij richten we ons vooral op jongeren. Vanuit deze ambitie is onze samenwerking met mboRijnland ontstaan en onze deelname aan het CIV is een mooie kans om dit te intensiveren”, vertelt Darcy Balzouman, directeur Operations van McDonald’s Zoetermeer en Bleiswijk.

Training en opleiding staan van huis uit hoog in het vaandel bij McDonald’s. “Wat wij binnen onze McDonald’s Academy willen bereiken met ons opleidingsprogramma sluit heel mooi aan bij de ambities van het CIV. Bij ons is iedereen welkom en we bieden ook deze jongeren de vrijheid en kansen om zich op hun manier te ontwikkelen binnen alle lagen van onze organisatie”, legt Balzouman uit. “De McDonald’s Academy biedt een prima mogelijkheid om studenten die liever niet in de schoolbanken zitten en extra begeleiding nodig hebben, een stap verder te helpen. Het CIV is dan ook een mooie aanvulling op wat we binnen de Academy al doen.”

‘Door in de praktijk te leren, komen studenten veel beter tot hun recht’

Bij McDonald’s werken mensen met allerlei achtergronden en opleidingsniveaus met elkaar samen. “We zijn een kleurrijke community en het familiegevoel is bij ons erg belangrijk. Ook de studenten op wie het CIV zich richt, kunnen bij ons terecht, zolang ze maar gemotiveerd zijn. Taal hoeft hierbij geen belemmering te zijn, omdat bijvoorbeeld bestellingen op een scherm zichtbaar worden gemaakt zodat onze medewerkers precies weten wat zij moeten doen. Zo vinden ook jongeren die een taalachterstand hebben of laaggeletterd zijn vrij gemakkelijk hun weg en leren zij door te doen”, vertelt Balzouman. “Door in de praktijk te leren, komen deze studenten veel beter tot hun recht. Doordat bij ons al jongeren uit deze doelgroep op de werkvloer rondlopen, weten we goed wat er leeft en waar zij tegenaan lopen. Bovendien kunnen ze bij ons veel vlieguren maken, zodat ze snel vertrouwd raken met alle vaardigheden die nodig zijn om hun werk goed te kunnen doen. Deze jongeren leren al doende en dat levert heel veel positieve reacties op. Ze worden zelfredzaam en hun zelfvertrouwen groeit, waardoor ze hun werk met veel meer plezier doen.”

Op de hybride werkplek van McDonald’s combineren studenten werken met leren in de restaurants in Zoetermeer en Bleijswijk. “Een aantal dagen per week zijn zij aan het werk in de keuken of het restaurant en ook geeft een docent op locatie les. Deze praat ook met de jongeren over de voortgang. Waar lopen ze tegen aan? Wat gaat goed en wat kan beter? Op de andere dagen begeleiden onze praktijkopleiders de studenten. Zij nemen samen de dag door, kijken wat ze gaan doen en welke vaardigheden ze hierbij nodig hebben. Ook nemen onze crew trainers zogenoemde Station Observatie Checklists met de jongeren door, waarin alle relevante competenties beschreven staan. Zo worden zij stap voor stap in alle vaardigheden meegenomen. Dit helpt ons om hen in hun ontwikkeling te volgen en waar nodig bij te sturen.”

Een goede start op de arbeidsmarkt
Het mooie van het CIV is volgens Balzouman dat de verschillende partners in de ‘driehoek’ Onderwijs, Werkveld en Overheid elkaar versterken. “Het onderwijs wordt verrijkt door ervaringen uit de praktijk en dat gebeurt óók andersom: het is een wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. We bieden elkaar handvatten om studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Zo kunnen we voorkomen dat zij buiten de boot vallen en dat is weer winst voor gemeenten. Als we binnen het CIV de samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en het onderwijs kunnen verbeteren, kunnen we veel voor deze jongeren betekenen en hen helpen een goede start op de arbeidsmarkt te maken. De grootste winst van het CIV is dat we korte lijnen hebben en snel kunnen schakelen als dat nodig is. Zo kunnen we elkaar versterken en onze samenwerking naar een hoger niveau tillen.”

Gerelateerd nieuws

 • Een kijkje in de keuken bij het Groene Hart Ziekenhuis
  2 februari 2023Portret
  Geen diploma op zak, maar wel heel graag willen werken en het liefst in de zorg in een ondersteunende functie. Dankzij de samenwerking tussen het Groene Hart Zi...
 • Een kijkje in de keuken bij Cardea
  13 juli 2022Portret
  Voor sommige jongeren is zoveel zorg nodig dat ze niet kunnen meedoen aan regulier onderwijs. Jeugdhulporganisatie Cardea en mboRijnland bedachten drie jaar gel...
 • Studiereis naar Baskenland
  13 juli 2022Portret
  De schoolbanken uit! Half juni zijn Jazz Steijger, teamleider van het hybride team en Arnold Blok, programmamanager CIV Leven Lang Flex samen naar Baskenland ge...
 • Even voorstellen… programmamanager Arnold Blok
  12 juli 2022Portret
  Per 1 juli volgt Arnold Blok programmamanager Erwin Heldoorn op bij CIV Leven Lang Flex. Hij is geen onbekende in de wereld van mbo en een groot voorstander van...