Onze missie is om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun zelfredzaamheid. Want werk geeft mensen eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke groei. Als mensontwikkelbedrijf zetten we de mens en haar ontwikkeling centraal. De persoonlijke situatie, ambities en mogelijkheden van onze medewerkers zijn het uitgangspunt voor hun ontwikkeling.

Op het gebied van ontwikkeling bieden wij jobcoaching, praktijkleren, e-learning, taalonderwijs, lessen digivaardigheden, VCA- en SVS-trainingen en de mogelijkheid om een taxi-pas te behalen voor groepsvervoer. Daarnaast hebben we een aantal assessmentinstrumenten om de ambities en mogelijkheden van onze mensen in kaart te brengen.

Qua werk bieden we een breed scala aan werkplekken en opleidingsmogelijkheden, buiten de muren van Promen of op een zo regulier mogelijke passende werkplek bij Promen zelf. We bieden diensten op het gebied van schoonmaak, groenonderhoud en catering en productiematige diensten zoals  in-, om- en verpakken (van zowel food als non-food), assemblage en montage. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit voor mensen vanuit de Participatiewet, met een WSW-indicatie, maar ook voor statushouders, schoolverlaters van VSO/PRO en voor mensen met een indicatie voor Beschut Werk, een garantiebaan of re-integratie.

Naast al deze vormen van hybride leren, bieden wij samen met mboRijnland en CIV Leven Lang Flex ook hybride onderwijs aan met School@Work.

De essentie van Promen is dus hybride leren, ofwel het ontwikkelen van mensen door middel van werk. CIV Leven Lang Flex is dus voor ons een vanzelfsprekende partner.