Gouda is van oudsher de stad van kaas en stroopwafels. Smaakvol en divers! Een leuke, middelgrote stad met grootstedelijke uitdagingen, want Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Een ambitieuze werkgever die werkt voor én met de stad. Met trots, maar vooral met een warm hart. Bewoners, ondernemers en bezoekers staan centraal. En onze medewerkers natuurlijk!

De arbeidsmarkt vraagt om krachten die binnen de steeds sneller veranderende samenleving flexibel zijn en eigen keuzes durven en kunnen maken. Dit vraagt om een andere manier van onderwijs waarbij het gepersonaliseerd leren voor iedere student steeds belangrijker wordt. Dit stimuleert het plezier in leren en bereidt de entree student optimaal voor op de arbeidsmarkt. Dit vereist een goede samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. CIV Leven Lang Flex voorziet hierin en sluit goed aan op de ambities van het college rondom een activerend arbeidsmarktbeleid. Met deze samenwerking wordt de stap naar duurzaam werk voor veel jongeren verbeterd.