Hoe kunnen scholen, bedrijven en gemeenten samen optrekken om mbo-studenten die extra ondersteuning nodig hebben te helpen een succesvolle start op de arbeidsmarkt te maken? Het CIV Leven Lang Flex wil (jong)volwassenen hierbij helpen door te investeren in hun talenten en ontwikkeling. Dat doen we samen met onderwijs, ondernemers en overheid.

Samen met deze partners creëren we een netwerk rond deze (jong)volwassenen, met de ambitie om mbo-studenten van niveau 1 en 2 te helpen een duurzame positie op de arbeidsmarkt te veroveren. Dit krijgt invulling door hen op een praktijkgerichte manier hun talenten te laten ontwikkelen. Door aandacht te geven aan de specifieke behoeften van studenten én aan wat nodig is op de arbeidsmarkt.  

Onze ambities

  • Een betere aansluiting met de arbeidsmarkt voor (jong)volwassenen op entree- en niveau 2-opleidingen door het uitbreiden van hybride leertrajecten.
  • Het verder ontwikkelen van gepersonaliseerd leren, zodat maatwerk voor alle studenten mogelijk wordt. Hierbij leert de student de regie te nemen door zelf keuzes te maken in zijn studieloopbaan.
  • Het versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zodat (jong)volwassenen een passende baan vinden en behouden.
  • Het verlagen van het aantal studenten dat zonder startkwalificatie en/of diploma voortijdig de opleiding verlaat.

‘We bieden elke (jong)volwassene de kans om zich op zijn of haar manier
te ontwikkelen’

Darcy Balzouman, directeur Operations McDonald’s Zoetermeer en Bleiswijk

Onze partners

Doet u ook mee? Samen maken we het verschil? Klik hier voor meer informatie.

‘We willen (jong)volwassenen helpen een plek op de arbeidsmarkt te veroveren’

Klaske Apperloo – directeur College Start-Up mboRijnland