Onze subsidie-aanvraag is gehonoreerd!

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) heeft de subsidieaanvraag van mboRijnland gehonoreerd voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex (CIV LLF). Het CIV LLF helpt mbo-studenten om een succesvolle en duurzame start op de arbeidsmarkt te maken door te investeren in hun talenten en ontwikkeling. Dat gebeurt samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden.

‘Heel erg mooi dat de subsidie is toegekend! Op deze wijze kunnen we, samen met de partners, de ingezette koers verder ontwikkelen en verbeteren!’

Erwin Heldoorn, programmamanager CIV Leven Lang Flex, is enorm trots dat de gezamenlijke plannen door het toekennen van de subsidie nu een nieuwe impuls krijgen: ‘Heel erg mooi dat de subsidie is toegekend! Op deze wijze kunnen we, samen met de partners, de ingezette koers verder ontwikkelen en verbeteren!’

De doelgroep van het CIV Leven Lang Flex zijn (jong)volwassenen in een kwetsbare positie die in het mbo een Entree of Niveau 2 opleiding volgen in de regio’s Zuid-Holland Centraal, Holland Rijnland en Midden-Holland.

Paul Dirkse, wethouder Onderwijs gemeente Leiden: ‘Als Leiden willen we een inclusieve stad zijn. We zijn ervan overtuigd dat we iedereen nodig hebben om de uitdagingen, zoals de energietransitie, wonen en gezondheid met vertrouwen aan te gaan. Het CIV Leven Lang Flex draagt hieraan bij.’

Samenwerkende partners 
De publiek-private samenwerking die met het CIV LLF is ingericht, bouwt voort op bestaande samenwerkingen van de verschillende regionale partners. mboRijnland is initiatiefnemer en penvoerder geweest voor de aanvraag. De samenwerking bestaat uit de volgende partners: Cardea, Forum Sport, Groene Hart Ziekenhuis, McDonald’s, Sportvereniging DWO, IamProgrez, Provalu, Rijnvicus, Promen, DZB Leiden, Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland, gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Gouda, gemeente Leiden, gemeente Zoetermeer, mboRijnland, Nova College, Groene Hart Praktijkschool en ROC Mondriaan.

Klaske Apperloo, directeur College Start-Up mboRijnland: ‘Geweldig dat zoveel partners in een zo brede regio bereid zijn om gezamenlijk aan de slag te gaan en een podium bieden voor deze (jong)volwassenen. Dat biedt perspectief voor de doelgroep, voor de arbeidsmarkt en voor de diverse gemeenten die hierbij zijn betrokken.’

Gerelateerd nieuws

 • Nieuwe partner: Combibrug
  15 november 2022Nieuws
  De Combibrug is een nieuwe partner van CIV Leven Lang Flex. Als buurtsportcoach maken zij de verbinding met basisscholen, de verenigingen en andere partners. Ro...
 • Even voorstellen Judith Geraedts … directeur College Start Up
  15 november 2022Nieuws
  Judith Geraedts is na de zomer begonnen als directeur College Start Up en sinds 2019 al directeur van het Next College), met CIV Leven Lang Flex in haar portefe...
 • Een kijkje in de keuken bij Rijnvicus
  15 november 2022Nieuws
  “Iedereen is leerbaar” Op de praktijkschool verliep het niet zo lekker met Ömer (20). Op advies van een docent kwam hij terecht bij de Entree opleiding van mboR...
 • Even voorstellen… programmamanager Arnold Blok
  12 juli 2022Portret
  Per 1 juli volgt Arnold Blok programmamanager Erwin Heldoorn op bij CIV Leven Lang Flex. Hij is geen onbekende in de wereld van mbo en een groot voorstander van...