Onderwijs

Het CIV Smart Technology zet zich in voor de continue ontwikkeling van de opleidingen binnen de Techniek & ICT in samenwerking met het bedrijfsleven. Op die manier werken we aan het vakmanschap van deze tijd en de toekomst. Zo wordt er gezorgd voor voldoende gekwalificeerd personeel. Samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs is hierbij belangrijk.

Het CIV Smart Technology richt zich secundair op alle andere mbo-opleidingen op niveau 4, namelijk: economie, gezondheidszorg, welzijn, dienstverlening en sport waarbij ook slimme technologie een steeds belangrijkere rol speelt. Hierbij ligt de focus op de gebruikerskant van Smart Technology. Hiervoor word keuzedeel Smart Technology ingezet en projecten waarin multidisciplinaire teams van studenten samenwerken aan reële opdrachten vanuit het bedrijfsleven.

Innovatieve lesvormen

Een van de gebieden waar naar verwachting Smart Technology ook een enorme impact gaat hebben is het onderwijs zelf. Een CIV Smart Technology zou zichzelf niet serieus kunnen nemen wanneer het ook niet haar eigen onderwijs nog eens grondig tegen het ‘Smart Technology licht’ zou houden. Het onderwijs ontdekt nieuwe innovatieve lesvormen. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere inzet van e-learning, online learning communities, online lessen, learning games, learning app’s. Om deze redenen zijn ook enkele partners aangehaakt met veel ervaring en kennis op het gebied van innovatief onderwijs.