Méér dan mbo | College Start-UP, School@Work en Startwerkt

Het CIV Leven Lang Flex sluit aan op de ambities van het College Start-Up van mboRijnland. De activiteiten ondersteunen en versterken de maatregelen die al op haar agenda staan. Zo sluiten de landelijke thema’s van het CIV Leven Lang Flex – jongeren in kwetsbare posities, gelijke kansen en opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst – aan bij de vraagstukken die in de regio spelen en bij de hoofdthema’s van mboRijnland.

Het motto van mboRijnland is ‘Méér dan mbo’: studenten leren méér dan alleen een vak, maar ontwikkelen zich óók persoonlijk en leren hun weg te vinden in de samenleving. Vakmanschap, vertrouwen en verbinding zijn waarden die hierbij vooropstaan. Het CIV Leven Lang Flex wil studenten – samen met bedrijven, gemeenten en andere scholen – opleiden tot echte vakmensen, een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de samenleving, de lokale economie en de regionale onderwijsagenda. Samen met alle medewerkers werken we aan het tot stand brengen van een inclusieve cultuur, waarbij alle inzichten en talenten worden benut.

Succesvolle initiatieven
CIV LLF bouwt voort op bestaande initiatieven en pilots van mboRijnland en andere projectpartners.

Zo is een aantal pilots met hybride leren van het College Start-Up succesvol verlopen en klaar voor opschaling. Deze leervormen worden al toegepast binnen verschillende entree-opleidingen als onderdeel van School@Work en Start-Werkt:

 • School@Work is een eenjarige mbo entree-opleiding die studenten in een hybride leerwerkomgeving opleidt tot een entree-diploma. In de opleiding is de theorie zo veel mogelijk verweven met de praktijk: een week bestaat uit twee leerwerkdagen, één stagedag en één generieke lesdag en ‘huiswerkdag’. School@Work wordt sinds 2017 aangeboden in samenwerking met gemeenten en werkbedrijven uit de regio, waaronder Promen in Gouda en Rijnvicus in Alphen aan den Rijn.
 • Start-Werkt is een opleiding die wordt aangeboden aan mbo-studenten op niveau 1 en 2. Studenten leren drie dagen per week in de praktijk en één dag op school. Dit heeft geleid tot succesvolle projecten met onder meer BplusC Leiden, het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en Arriva. Doelgroep zijn studenten in het bezit van een diploma niveau 1 en/of een diploma vmbo-basis.

De partners in CIV Leven Lang Flex willen deze hybride concepten verder ontwikkelen en uitbreiden in de entree-opleidingen van het College Start-Up van mboRijnland.

Gerelateerd nieuws

 • ‘Wij willen het onderwijs naar de stad halen’
  20 juli 2021Nieuws
  Hoe kunnen scholen, bedrijven en gemeenten samen optrekken om mbo-studenten die extra ondersteuning nodig hebben te helpen een succesvolle start op de arbeidsma...
 • Uitnodiging kick-off CIV Leven Lang Flex
  10 juni 2021Nieuws
  Op donderdag 24 juni staat tussen 15.30 tot 16.30 uur de feestelijke kick-off van het samenwerkingsverband CIV Leven Lang Flex op het programma. Ben je benieuwd...
 • CIV Leven Lang Flex beleeft officiële kick-off
  6 juli 2021Nieuws
  In het Groene Hart barst het van het talent. Toch wordt deze kweekvijver van talent niet altijd benut door bedrijven, hoewel er in verschillende sectoren veel v...
 • Bekijk kick-off CIV Leven Lang Flex
  6 juli 2021Nieuws
  Op donderdag 24 juni beleefde Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven Lang Flex zijn kick-off tijdens een online talkshow bij leerwerkbedrijf Rijnvicus ...