Even voorstellen… projectleider Chris Ihlen

Binnen CIV Leven Lang Flex werken verschillende mensen van diverse partijen met een gezamenlijk doel: mbo studenten die extra ondersteuning nodig hebben helpen om een succesvolle start op de arbeidsmarkt te maken. In deze rubriek stellen zij zich voor. Projectleider Chris Ihlen bijt het spits af.

Chris Ihlen is zo’n 17 jaar docent binnen het mbo. Ze gaf vakken als Sociale vaardigheden en handenarbeid aan studenten niveau 2. Ruim twee jaar geleden kwam ze bij team Start-Werkt terecht en ging ze ook werken met studenten niveau 1. Deze ervaring neemt ze mee in haar rol als projectleider bij CIV Leven Lang Flex.

Wat trekt je aan in studenten niveau 1?
“Het zijn studenten die soms een lastige start hebben gehad, dat kan op persoonlijk vlak zijn, of op wat voor vlak dan ook. Ze hebben bepaalde kansen niet gekregen of niet kunnen pakken om een diploma te halen wat zo belangrijk is om een baan te krijgen. Het is mooi om deze jongeren op weg te helpen zodat ze weer een start kunnen maken. Deze groep heeft nog meer behoefte aan een veilige leeromgeving: de warmte van het samen doen en een positieve benadering. Als docent of begeleider betekent het dat er bij deze groep meer komt kijken dan alleen lesgeven. Je moet ze een beetje sociale wijsheid bijbrengen, bijvoorbeeld werknemers vaardigheden. Wat trek je aan naar je werk? Zorg dat je op tijd komt.”

Tekst gaat verder onder foto.

Chris Ihlen

Wat doe je bij CIV Leven Lang Flex?
“Ik werk sinds augustus bij CIV Leven Lang Flex bij programmalijn 3: de aansluiting van onderwijs op bedrijven in kansrijke sectoren. Ik richt mij op de acquisitie. Het verbinden van nieuwe bedrijven om mee samen te werken. Maar ook het in stand houden van de trajecten die we al hebben lopen. Met een werkgroep bestaande uit onze partners kijken we hoe we de jongeren die de weg naar school niet terug kunnen vinden, toch weer op school kunnen krijgen. Hoe helpen we ze duurzaam op weg door middel van een opleiding en het liefst uiteindelijk ook een baan. Er liggen enkele lijntjes richting nieuwe partners en projecten. Een aantal daarvan zullen na de zomervakantie starten.”

Wat hebben bedrijven eraan om te participeren in CIV Leven Lang Flex?
“Allereerst moet het wel een win-win situatie zijn. Wij komen niet alleen iets halen. We doen gezamenlijk iets duurzaams. Onderwijs komt ook echt naar de werkvloer en de studenten verrichten er werk. Het kan zo maar zijn dat een bedrijf zijn eigen werknemer gaat opleiden. Maar het kan ook dat huidige werknemers van het bedrijf via CIV Leven Lang Flex hun niveau 1 en 2 diploma kunnen halen.”

Wat is de toegevoegde waarde van het CIV Leven Lang Flex?
“We kunnen meer mogelijkheden creëren. Voor bedrijven is dat ook fijn, we maken de samenwerking formeel door ook echt afspraken te maken met elkaar. Wij stoppen met elkaar tijd en geld in dit project. En niet alleen voor de komende vier jaar, maar we willen dit duurzaam maken. Dit kunnen we met het CIV Leven Lang Flex naar een hoger plan tillen. Het onderwijs staat niet centraal, maar het leren staat centraal. Leren is veel meer dan onderwijs. Dat maakt dat je mensen beter uitrust.”

Gerelateerd nieuws