Even voorstellen Judith Geraedts … directeur College Start Up

Judith Geraedts is na de zomer begonnen als directeur College Start Up en sinds 2019 al directeur van het Next College), met CIV Leven Lang Flex in haar portefeuille. Zij stelt zich graag even voor.

Je bent directeur College Start Up. Waar valt CIV Leven Lang Flex onder?

“Samen met Marleen Bergen ben ik sinds dit studiejaar de directeur van het College Start Up. We hebben de portefeuilles onderling verdeeld. Ik doe onderwijs, waaronder ook de hybride trajecten en CIV Leven Lang Flex vallen. Sinds 2019 ben ik directeur van het Next College, een College waar studenten alsnog een kans hebben om hun vmbo-tl, havo of vwo te halen. Het leuke van de portefeuille van het CIV LLF is dat ik meer naar buiten kan treden. De samenwerking zoeken met gemeenten en bedrijven. Ik zit nog in de fase waarin ik vooral aan het verkennen ben, kennismaken, lessen bezoek en de hybride trajecten langs ga om kennis te maken en meer inzicht in het traject krijg.”

Wat heb je hiervoor gedaan?

“Ik kom van het Ministerie van Onderwijs. Daar deed ik veel voor mbo en de kwetsbare jongeren. Ik heb veel grote trajecten gedaan gericht op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, met name voor een betere doorstroom van het vmbo naar het mbo. Zo hebben we een experiment opgezet samen met het onderwijs om leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo goed te begeleiden naar niveau 2. Uiteindelijk heb ik vijf jaar geleden de stap gemaakt vanuit de politieke omgeving naar een school: mboRijnland. Ik ben als teamleider bij het Next College (VAVO, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) begonnen. Dat was heel leerzaam, vooral omdat ik zo ervaring opdeed met het primaire onderwijsproces gedurende een heel studiejaar. Waar lopen docenten tegenaan? Hoe zijn de operationele processen ingericht? Dat neem ik mee in mijn rol als directeur van beide colleges.”

Je hebt in je vorige baan eigenlijk vooral veel met mbo gewerkt. Waarom?

“Klopt, en dan vooral niveau 1 en 2 studenten. Dat was een bewuste keuze. Ik wil altijd graag werken voor het hoger (maatschappelijke) doel. Dat heb ik ook vanuit mijn jeugd meegekregen. Goed doen voor een ander. Daar ligt mijn affiniteit. Uiteindelijk rolde ik toevalligerwijs het mbo onderwijs in, maar het is echt de leukste sector voor mij. Het bruist. Het is een uitdaging om met studenten van niveau 1 tot en met 4 te werken. Maar je hebt ook met partijen buiten het onderwijs te maken, met gemeenten en bedrijven. Je staat midden in de samenleving en je kan daar echt het verschil maken.”

Waar ga je je oprichten bij CIV Leven Lang Flex?

“Ik houd de grote lijnen goed in de gaten. Zorg dat we kansen en mogelijkheden pakken en bespreekbaar maken, ook daar waar het even wringt. Met elkaar moeten we zoeken naar oplossingen. Ik ben enorm van het samenwerken en verbinden. Er samen een succes van maken en als dat niet lukt, dan zijn we daar samen verantwoordelijk voor, zowel bedrijfsleven, gemeente als onderwijs.”

Wat is de toegevoegde waarde van CIV Leven Lang Flex?

“School@work en Start-Werkt zijn mooi neergezet, maar nu moeten we dat doorpakken met nieuwe aanbieders, nieuwe trajecten en verder professionaliseren. We willen een lerende omgeving met elkaar maken. Die vier proceslijnen hebben we nu opgezet binnen CIV Leven Lang Flex. Neem  proceslijn 1: Persoonlijk maatwerk en hybride leren. Door het CIV hebben we extra middelen gekregen om de kwaliteit van die hybride trajecten naar een hoger niveau te tillen. Wat vinden wij nou met elkaar een goede kwaliteit? Waar moet een hybride traject minimaal aan voldoen? Dat is de ontwikkeling die we met elkaar mogen maken.”

Waarom is het voor bedrijven interessant om mee te doen met CIV Leven Lang Flex?

“CIV Leven Lang Flex zie ik als een vliegwiel met verschillende speerpunten, bijvoorbeeld om een goede samenwerking met verschillende partijen aan te gaan. Het gaat om 2700 studenten in onze regio die kwetsbaar zijn en die wij met deze leervorm goed kunnen helpen. Dat mogen we met elkaar niet laten liggen. Je ziet de studenten opbloeien, want ze komen in een omgeving waar ze gezien worden, waar ze gehoord worden en waar ze leren. De krapte op de arbeidsmarkt is enorm. Je hebt nu een mogelijkheid om deze studenten te laten zien wat ze kunnen en ze vervolgens vast te houden. Je kan ze perspectief binnen jouw eigen bedrijf.

Nu is het moment om met CIV Leven Lang Flex het verschil te maken. Er heerst een goede energie. We staan nog aan het begin. We moeten durven openstaan en leren van elkaar. Dat geldt voor het onderwijs, maar ook voor het bedrijfsleven.”

Gerelateerd nieuws