Eerste practoraat CIV LLF richt zich op mbo Entree

Practor Jantje pakt primeur

CIV Leven Lang Flex is er trots op dat Jantje Timmerman als practor onderdeel is van het team. Bij de Universiteit Groningen heeft ze een aantal jaar onderzoeken gedaan in het basisonderwijs, vervolgens kwam ze bij mboRijnland terecht waar ze nu onderzoeker is bij Research Lab. Onderzoeken en onderwijs zijn haar dus goed bekend. Toen het CIV Leven Lang Flex haar vroeg om practor te worden, hoefde ze daar niet lang over na te denken. “Dit is een hele mooie kans om onderzoek binnen mbo nog meer vorm te geven.”

Allereerst, wat is een practoraat?
“Een practoraat is een kennisplatform waarin docent-onderzoekers soms met een hoofdonderzoeker (practor) en specialisten uit de praktijk praktijkonderzoek doen naar innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. Doel is verbetering van het onderwijs en een goede aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. De kracht van practoraten is het versterken van de verbinding tussen onderzoek en onderwijs en praktijk. Het levert de praktijk direct inzichten op waar zij iets mee kunnen, wat iets kan verbeteren, wat je eigen handelen kan versterken. Inzichten die docenten, maar ook mensen uit het werkveld kunnen gebruiken. Je doet met elkaar onderzoek, met docenten, werkveld partners, praktijkopleiders, ontwerpers. Iedereen die betrokken is bij het neerzetten van die leeromgevingen en projecten binnen het CIV. Samen kom je tot nieuwe kennis en met elkaar onderzoeken we welke lessen er geleerd kunnen worden.”

Je bent ook onderzoeker bij het practoraat Research Lab. Wat is het verschil met CIV Leven Lang Flex?
“Research Lab is een mboRijnland breed practoraat dat zich richt op onderwijskundige thema’s bij alle MBO Colleges. Daar doe ik met collega’s onder andere al drie jaar onderzoek naar hybride leeromgevingen. Het CIV Leven Lang Flex is een practoraat van het onderwijs en werkveld samen. Het gaat daar veel meer om de vraagstukken die ook relevant zijn voor het werkveld. Bij CIV Leven Lang Flex richt ik mij specifiek op de leeromgevingen die binnen het CIV vallen. We gaan onderzoeken wat studenten leren in die leeromgevingen, en wat deze manier van onderwijzen en begeleiden oplevert voor studenten en het werkveld.”

Tekst gaat verder onder foto.

Jantje Timmerman

Waarom vind je het leuk om ook als practor aan de slag te gaan bij CIV Leven Lang Flex?
“Ik ga hier vanaf het begin een practoraat opzetten. Dat is een leuke uitdaging. Het is mooi dat het werkveld hier zo nauw bij betrokken is. Ik kijk er naar uit om in en met het werkveld onderzoek te doen. Uiteindelijk gaat het er in het mbo om dat studenten worden opgeleid voor toekomstige beroepen in het werkveld. Het werkveld is dus een hele belangrijke partner.”

Waarom is een practoraat belangrijk voor CIV Leven Lang Flex?
“In het CIV wordt volop geïnnoveerd met nieuwe projecten en leeromgevingen. Een practoraat kan deze innovaties volgen en onderbouwen met onderzoek. We willen dat studenten goed voorbereid op die arbeidsmarkt terecht komen. Maar wat levert het nou op dat ze binnen zo’n leeromgeving met het werkveld worden opgeleid? Waarom is het zo belangrijk dat dit heeft plaatsgevonden? Wat leren we hier nou? Door hier onderzoek aan te koppelen ontstaat er inzicht naar wat de werkzame elementen zijn in deze projecten. Dat is waardevol bij doorontwikkeling van deze trajecten.”

Wat maakt het bijzonder?
“Het is belangrijk dat we naar deze doelgroep onderzoek doen. Er wordt weinig onderzoek gedaan in het mbo, en al helemaal bij niveau 1 en 2 studenten. Ook bij deze studenten moet veel meer inzicht ontstaan, hoe zij het beste leren en natuurlijk hoe we hen kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Hoe gaat dat het beste in wisselwerking met het werkveld? Dat is heel mooi dat daar nu ruimte voor is binnen het CIV. En specifiek voor entree studenten.”

Je bent net gestart, wat ga je als eerste doen?
“Ik ga eerst beginnen met het schrijven van een practoraatplan. Hierin worden de onderzoekslijnen verder uitgewerkt. Ik sluit ook aan bij de evaluaties die de komende weken gepland worden met het werkveld, zo leer ik alle trajecten en partners alvast kennen.”

Wat kunnen de partners van jou verwachten?
“De intentie is om iedereen erbij te betrekken. Een onderdeel van onderzoeken is dat we met elkaar op zoek gaan naar antwoorden. Maar ook bedenken welke probleemstellingen er liggen. Vooralsnog richt ik mij eerst op het uitwerken van het onderzoeksplan, maar als mensen ideeën of bijdragen willen leveren dan hoor ik dat uiteraard graag!”

Gerelateerd nieuws