Doet u mee? | Samen maken we het verschil in de regio!

Onze regio barst van het talent. Toch wordt dit talent niet altijd benut door bedrijven, hoewel er in verschillende sectoren zoals zorg, techniek, bouw en logistiek volop vacatures zijn. Dat is een gemiste kans, zowel voor studenten als bedrijven!

Het CIV Leven Lang Flex begeleidt jongeren in kwetsbare posities naar een kansrijke en duurzame plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Zo helpen we jongeren om hun talenten te ontdekken en vaardigheden te leren die ze nodig hebben om werk te vinden. Tegelijkertijd helpen we bedrijven om te voorzien in gekwalificeerd personeel, door onze studenten goed op te leiden en te begeleiden naar de vacatures die er zijn. Dat is een reis die we samen met onze partners – bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden – gaan maken. Stapt u ook aan boord?

Wat bieden we aan partners?

 • Kweekvijver van gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers
 • Ondersteuning bij begeleiding van de doelgroep
 • Aanpak om meer werkgelegenheid creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (mogelijkheid om aan de SROI-verplichting te voldoen)
 • Stimuleren onderwijsvernieuwing in co-creatie (zoals modules, leerwerktrajecten op thema’s e.d.)
 • Krachtenbundeling van bedrijven, onderwijs en gemeenten: samen maken we elkaar sterker
 • Rijkere leeromgeving en verschillende werkprocessen
 • Verkleinen mismatch arbeidsmarkt en betere aansluiting op het onderwijs
 • Vermindering aantal vroegtijdige schoolverlaters
 • Terugdringen uitkeringsgerechtigden in de regio

Wat vragen we aan partners?

 • Beschikbaar stellen van leerwerkplek en/of arbeidsplaats voor de doelgroep
 • Samen passende begeleiding aanbieden
 • Kennis en expertise als hybride docent/praktijkopleider inzetten (stages, workshops, rondleidingen)
 • In samenwerking met overige partners de toeleiding naar een arbeidsplaats verbeteren
 • Samenwerken aan de totstandkoming van een Learning Community: een gemeenschappelijke omgeving om kennis en ervaringen te delen. Een omgeving waarin docenten en praktijkopleiders zich kunnen professionaliseren en het opleidingsprogramma structureel kan innoveren
 • Stimuleren groei en werkgelegenheid in de regio

Interesse?

Bent u de partner die wij zoeken? En bent u benieuwd welke voordelen dit voor uw bedrijf of organisatie heeft? Neem dan contact met ons op via info@civ-levenlangflex.nl.

Gerelateerd nieuws