Berichten geschreven door kordaat

De zorgpraktijk als flexibele, duurzame en inspirerende leeromgeving

In de gemeente Leiden is Op je plek in de zorg inmiddels in volle gang. In het leer-werktraject zijn deelnemende statushouders druk met hun vooropleiding. Het is de opmaat naar…

Studenten mboRijnland verzamelen cadeautjes voor onder de ‘weggeefboom’

Sinds een paar weken is een aantal studenten van mboRijnland druk bezig met een zelfbedacht project: ‘De weggeefboom’. Mensen uit de wijk kunnen bij pop-in De Kopermolen in Leiden speelgoed,…

Studenten Cardea serveren lunch aan medewerkers Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vorige week opende Grand café pop-in de Kopermolen in Leiden. Tijdens de opening verzorgden de jongeren een lunch voor medewerkers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De jongeren hadden…

Een kijkje in de keuken bij Cardea

Voor sommige jongeren is zoveel zorg nodig dat ze niet kunnen meedoen aan regulier onderwijs. Jeugdhulporganisatie Cardea en mboRijnland bedachten drie jaar geleden een tussenvorm zodat deze groep onderwijs volgt,…

Studiereis naar Baskenland

De schoolbanken uit! Half juni zijn Jazz Steijger, teamleider van het hybride team en Arnold Blok, programmamanager CIV Leven Lang Flex samen naar Baskenland geweest. Een studiereis georganiseerd door Wij…

Even voorstellen… programmamanager Arnold Blok

Per 1 juli volgt Arnold Blok programmamanager Erwin Heldoorn op bij CIV Leven Lang Flex. Hij is geen onbekende in de wereld van mbo en een groot voorstander van hybride…

Een kijkje in de keuken bij Promen

Welke bedrijven zijn partners bij CIV Leven Lang Flex en wat is hun rol? In deze rubriek trapt Promen af. School@Work is bij dit bedrijf gestart. Hoe ziet dit er…

Eerste practoraat CIV LLF richt zich op mbo Entree

Practor Jantje pakt primeur CIV Leven Lang Flex is er trots op dat Jantje Timmerman als practor onderdeel is van het team. Bij de Universiteit Groningen heeft ze een aantal…

Even voorstellen… projectleider Chris Ihlen

Binnen CIV Leven Lang Flex werken verschillende mensen van diverse partijen met een gezamenlijk doel: mbo studenten die extra ondersteuning nodig hebben helpen om een succesvolle start op de arbeidsmarkt…

Onze subsidie-aanvraag is gehonoreerd!

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) heeft de subsidieaanvraag van mboRijnland gehonoreerd voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex (CIV LLF). Het CIV LLF helpt mbo-studenten om een succesvolle en duurzame start op de arbeidsmarkt…