Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven Lang Flex helpt mbo-studenten om een succesvolle en duurzame start op de arbeidsmarkt te maken door te investeren in hun talenten en ontwikkeling. Dat doen we samen met onderwijs, ondernemers en overheid in de regio’s Zuid-Holland Centraal, Holland Rijnland en Midden-Holland.Onze programmalijnen

Persoonlijk maatwerk
en hybride leren

(Door)ontwikkelen van hybride onderwijs en het uitbreiden van het aantal hybride leeromgevingen samen met bedrijven/organisaties.

(Door)ontwikkelen van begeleidingsstructuur: maatwerk

Begeleiding tijdens hybride leren; afstemming docenten en praktijkbegeleiders verbeterpotentieel; blijven ontwikkelen na plaatsing.

Aansluiting van onderwijs op bedrijven in kansrijke sectoren

Vergroten van het aantal organisaties dat is aangehaakt bij hybride leren.

Learning Community
en innovatie

Professionaliseren van docenten/instructeurs, praktijkopleiders vanuit het bedrijfsleven binnen het hybride onderwijs en het opstarten van een practoraat incl. learning community.


Samen maken we het verschil

Onze regio barst van het talent. Toch wordt dit talent niet altijd benut. Een gemiste kans, zowel voor studenten als bedrijven! Het CIV Leven Lang Flex begeleidt (jong)volwassenen in kwetsbare posities naar een kansrijke en duurzame plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dat is een reis die we samen met onze partners – onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden – gaan maken. Stapt u ook aan boord?

Smart
Mobility
Smart
Health
Smart
Building
Smart
Industry
Smart
Logistics
Smart
Energy

Partners van het CIV Leven Lang Flex

Leerwerkbedrijven
Promen
Rijnvicus
DZB Leiden
Provalu
Organisaties
BplusC
McDonald’s Zoetermeer en Bleiswijk
IamProgrez
Cardea
ForumSport
Groene Hart Ziekenhuis
Sportvereniging DWO
Overheden
Gemeente Gouda
Gemeente Leiden
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Alpen a/d Rijn
Onderwijsinstellingen
ROC Mondriaan
mboRijnland
Nova College
Groene Hart Praktijkschool
Ook geinteresseerd?